Không có sản phẩm nào

Tạm tính: 0 ₫
0

Bạn chưa thích sản phẩm nào.

Đọc sách đúng là thế nào?

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 19:30:58 America/Los_Angeles

Đọc sách là công việc vô cùng cần thiết với mọi người, đặc biệt là đối với các bạn học sinh. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, mình đã biết đọc sách đúng cách hay chưa?

Read More
Posted By admin

Phương pháp đọc sách hiệu quả

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 02:30:58 America/Los_Angeles

Để hình thành phương pháp đọc sách, bước đầu các bạn nên áp dụng quy trình sau đây. Dần dần, trên cơ sở đó, các bạn có thể tìm được một phương pháp phù hợp. 

Read More
Posted By admin