Không có sản phẩm nào

Tạm tính: 0 ₫
0

Bạn chưa thích sản phẩm nào.

Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành

1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

1.3 Thời hạn bảo hành

2. Phương thức áp dụng bảo hành

2.1. Địa điểm bảo hành
2.2. Thời gian thực hiện bảo hành