Không có sản phẩm nào

Tạm tính: 0 ₫
0

Bạn chưa thích sản phẩm nào.

Chính sách định danh khách hàng


1. Mục đích

- Xác định danh tính khách hàng và là điều kiện áp dụng phương thức thanh toán trả sau (thanh toán khi nhận hàng).
- Khuyến khích khách hàng trở thành thành viên lâu dài, hưởng các chương trình ưu đãi, tích điểm và tích lũy lịch sử giao dịch, nạp điểm vào thẻ thành viên NSTTID Card.
2. Các hình thức định danh khách hàng

A. Định danh thông thường

Khách hàng đăng ký tài khoản trên website NHASACHTRUCTUYEN hoặc khách hàng mua hàng trên website có xác nhận số điện thoại thông qua mã OTP.
B. Định danh đặc biệt

1. Khách hàng đã từng mua hàng thành công trên website NHASACHTRUCTUYEN và các website khác trực thuộc NSTTGroup (*).
2. Áp dụng đối với các khách hàng đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trong các hệ thống quản lý dữ liệu của NSTT bao gồm email và số điện thoại.