Không có sản phẩm nào

Tạm tính: 0 ₫
0

Bạn chưa thích sản phẩm nào.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

I. LÝ DO CHẤP NHẬN ĐỔI TRẢ

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu đổi trả

1.1 Sản phẩm

1.2 Dịch vụ

2. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng:

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM ĐỔI TRẢ

1. Điều kiện đổi trả:

2. Thời gian áp dụng đổi trả

3. Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

4. Chi phí đổi trả

III. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

1. Nguyên tắc hoàn tiền

2. Phương thức hoàn tiền

3. Thời gian xử lý