Không có sản phẩm nào

Tạm tính: 0 ₫
0

Bạn chưa thích sản phẩm nào.

Hướng dẫn gửi trả sản phẩm

I. Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng:

II. Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng ký đổi trả

Bước 2: Nhận email/tin nhắn xác nhận đã đăng ký đổi/trả thành công

Bước 3: Đóng gói và mang sản phẩm đến Bưu Điện

Bước 4: Dán Phiếu đổi trả sau khi đã điền đầy đủ thông tin lên ngoài kiện hàng

Bước 5: Gửi kiện hàng đã đóng gói về ADR theo một trong hai địa chỉ dưới đây: