BÁN SÁCH ONLINE - Nhà Sách Trực Tuyến

    Trang chủ   Sản phẩm   Tài khoản cá nhân   Xem giỏ sách    
  
 
Tìm:
        
   
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Vận chuyển và chi phí   |   Phương thức thanh toán   |   F.A.Qs   |   Liên hệ   |   Sơ đồ nhà sách
 Giỏ sách trống
 ( Xem giỏ sách   Thanh toán )
 
Trang chủSách Pháp Luật  

Sách Pháp Luật

 

Trang:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Range:
Xắp xếp bởi:    Sản phẩm      Giá     Mặc định    

Các qui định về đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính viễn thông

Mã sách: NSTT-PL-004

Giá : 27,000 VNĐ

Tác giả: Ban Bảo vệ Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam Khổ: 14,5 x 20,5 cm Số trang: 254 trang Năm xuất...[more]
 

Các quy định quản lý chất lượng liên quan đến BƯU CHÍNH,VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã sách: NSTT-PL-003

Giá : 25,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 19 x 27 cm Số trang: 154 trang Năm xuất bản: 2004 Nội dung: Cuốn sách bao gồm...[more]
 

Các Tiêu chuẩn ngành

Mã sách: NSTT-PL-005

Giá : 20,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 20 x 30 cm Số trang: 84 trang Năm xuất bản: 2007 Nội dung: Cuốn sách gồm 03...[more]
 

Các Tiêu chuẩn Ngành

Mã sách: NSTT-PL-006

Giá : 13,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 20 x 30 cm Số trang: 56 trang Năm xuất bản: 2006 Nội dung: Cuốn sách gồm...[more]
 

Các Tiêu chuẩn ngành

Mã sách: NSTT-PL-007

Giá : 74,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 20 x 30 cm Số trang: 336 trang Năm xuất bản: 2006 Nội dung: Cuốn sách gồm...[more]
 

Các Tiêu chuẩn ngành

Mã sách: NSTT-PL-008

Giá : 13,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 20 x 30 cm Số trang: 56 trang Năm xuất bản: 2006 Nội dung: Cuốn sách gồm...[more]
 

Các Tiêu chuẩn ngành

Mã sách: NSTT-PL-009

Giá : 55,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 20 x 30 cm Số trang: 252 trang Năm xuất bản: 2006 Nội dung: Cuốn sách gồm...[more]
 

Các Tiêu chuẩn Ngành

Mã sách: NSTT-PL-010

Giá : 86,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 20 x 30 cm Số trang: 284 trang Năm xuất bản: 2006 Nội dung: Cuốn sách gồm...[more]
 

Các Tiêu chuẩn ngành

Mã sách: NSTT-PL-011

Giá : 88,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Khổ: 20 x 30 cm Số trang: 406 trang Năm xuất bản: 2006 Nội dung: Cuốn sách gồm...[more]
 

Các Tiêu chuẩn Ngành

Mã sách: NSTT-PL-012

Giá : 53,000 VNĐ

Tác giả: Bộ Bưu chính, Viễn thông Kh ổ: 20 x 30 cm Số trang: 232 trang Năm xuất bản: 2006 Nội dung: Cuốn sách gồm...[more]
 

Trang:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Range:

Đang tải...

Fatal error: Smarty error: [in common_templates/popup.tpl line 2]: syntax error: unrecognized tag: position:absolute; width: 100%; (Smarty_Compiler.class.php, line 470) in /home/nhasacht/public_html/classes/templater/Smarty.class.php on line 1125