BÁN SÁCH ONLINE - Nhà Sách Trực Tuyến

    Trang chủ   Sản phẩm   Tài khoản cá nhân   Xem giỏ sách    
  
 
Tìm:
        
   
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Vận chuyển và chi phí   |   Phương thức thanh toán   |   F.A.Qs   |   Liên hệ   |   Sơ đồ nhà sách
 Giỏ sách trống
 ( Xem giỏ sách   Thanh toán )
 
Trang chủEBookLinux Books Advanced Linux Programming (2001)  

Advanced Linux Programming (2001)


Phóng to ảnh

Mã sách: eb-120

Giá: 50,000 VNĐ

Diến giải
Gửi cho bạn mình
Bình chọn
Mark Mitchell, Jeffrey Oldham, and Alex Samuel" Advanced Linux Programming 2001"
New Riders | ISBN: 0735719201 | June, 2001 | 312 pages | PDF | 5.9 MB

Contents :
I Advanced UNIX Programming
with Linux
1 Getting Started
2 Writing Good GNU/Linux
Software
3 Processes
4 Threads
5 Interprocess Communication 95
II Mastering Linux
6 Devices
7 The /proc File System
8 Linux System Calls
9 Inline Assembly Code
10 Security
11 A Sample GNU/Linux
Application
III Appendixes
A Other Development Tools
B Low-Level I/O
C Table of Signals
D Online Resources
E Open Publication License
Version 1.0 305
F GNU General Public License

  
*
  
  
*

Để chắc chắn rằng một người chứ không phải là chương trình tự đông, đang điền vào Form này.
Bạn hãy điền các ký tự dưới đây.

  Redraw

Ký tự: 

Đang tải...

Fatal error: Smarty error: [in common_templates/popup.tpl line 2]: syntax error: unrecognized tag: position:absolute; width: 100%; (Smarty_Compiler.class.php, line 470) in /home/nhasacht/public_html/classes/templater/Smarty.class.php on line 1125