BÁN SÁCH ONLINE - Nhà Sách Trực Tuyến

    Trang chủ   Sản phẩm   Tài khoản cá nhân   Xem giỏ sách    
  
 
Tìm:
        
   
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Vận chuyển và chi phí   |   Phương thức thanh toán   |   F.A.Qs   |   Liên hệ   |   Sơ đồ nhà sách
 Giỏ sách trống
 ( Xem giỏ sách   Thanh toán )
 
Trang chủEBookLinux Books Assembly Language Step-By-Step - Programming With DOS And Linux, 2nd Edition (2000)  

Assembly Language Step-By-Step - Programming With DOS And Linux, 2nd Edition (2000)


Phóng to ảnh

Giá: 50,000 VNĐ

Diến giải
Gửi cho bạn mình
Bình chọn

Providing you with the foundation to create executable assembly language programs, this book:
* Explains how to use NASM-IDE, a simple program editor and assembly-oriented development environment
* Details the most used elements of the 86-family instruction set
* Teaches about DEBUG, the single most useful tool you have as an assembly language programmer
* Examines the operations that machine instructions force the CPU to perform
* Discusses the process of memory addressing
* Covers coding for Linux

  
*
  
  
*

Để chắc chắn rằng một người chứ không phải là chương trình tự đông, đang điền vào Form này.
Bạn hãy điền các ký tự dưới đây.

  Redraw

Ký tự: 

Đang tải...

Fatal error: Smarty error: [in common_templates/popup.tpl line 2]: syntax error: unrecognized tag: position:absolute; width: 100%; (Smarty_Compiler.class.php, line 470) in /home/nhasacht/public_html/classes/templater/Smarty.class.php on line 1125